Swedish Doula Agency by Doulamamman

Om Cornelia

Jag tror att förberedelse, stöd och informerade val är viktiga komponenter för att få en positiv upplevelse.


Det är jag som är Cornelia.


Intresset för födslar har jag haft sen jag var liten och drömmen att på något sätt arbeta med födslar har alltid funnits där. När jag fick höra vad en doula var så föll pusselbitarna på plats. Jag utbildade mig 2019 och det var kärlek från första stund. Jag bor i södra Stockholm med min man och våra tre barn. Jag älskar att jobba med människor och de möten som uppstår av det. Utöver doulandet är jag utbildad lärare i fritidshem och arbetar som pedagog på en skola i Stockholm.


Som pedagog har jag med mig flera saker i mitt doulande. Flexibilitet, förmågan att se till olika behov, skapa främjande miljöer, vara lugnet i stormen och att arbeta utifrån individers olika förutsättningar. Vi är alla unika. Både i min roll som doula och pedagog så ligger mitt största fokus på att skapa och främja trygghet.


Representation och mångfald är viktigt i alla yrkeskategorier tycker jag, och jag vill nyansera bilden av doulor och vem som kan anlita en.Att föda barn är att vara i en väldigt skör och utsatt position. Men för många finns utöver det även en rädsla att utsättas för fördomar och diskriminering i mötet av vården. Där vill jag vara med och stötta och påverka. Alla förtjänar att känna sig trygga och respekterade.


Det är min starka övertygelse att födslar har en stor påverkan på våra liv. En positiv, stärkande upplevelse skapar ringar på vattnet för så mycket mer i livet efter det. Det kan påverka självkänslan, relationer, anknytning, mående och kan förändra en i grunden. En negativ upplevelse kan ha samma effekter fast tvärtom. Jag tror att förberedelse, stöd och informerade val är viktiga komponenter för att få en positiv upplevelse. Min önskan och strävan är att alla som föder ska få föda på sina villkor, känna sig sedda, respekterade och hållna. Och får föda på den plats de önskar och känner trygghet i.

Ta kontakt här eller direkt via:
cornelia.wahlberg@gmail.com

Doula-CV

Utbildningar och certifieringar

  • Doulautbildning 2019  via din gravidcoach

Områden

  • Stockholmsregionen
  • Andra områden på förfrågan

Språk

  • Svenska
  • Engelska