Swedish Doula Agency by Doulamamman

Varför ha en doula?

Att ha en doula inför och under förlossning är att öka förutsättningarna för en bra upplevelse.

Trygga och starka tillsammans

En doula hjälper er att känna er trygga och starka tillsammans. Ni får kunskap och verktyg som både stärker tron på er gemensamma förmåga samt underlättar födselförloppet.

Detta klarar ni tillsammans!

Stöd till partnern

Förlossningspersonalen har fokus på den födande, och en partner kan ibland känna sig utanför skeendet. Därför arbetar en doula med att ge även partnern eller stödpersonen stöd och verktyg som får hen att känna sig delaktig.

Kortare förlossningar och mindre komplikationer

Studier har visat att förlossningar med doula ger många andra positiva effekter, den så kallade "doula-effekten".

  • Antalet kejsarsnitt minskar. Komplikationer minskar.
  • Förlossningens längd minskar.
  • Behovet av medicinsk smärtlindring minskar.
  • Önskemål om ryggbedövning (epidural) minskar.


Länk till studien:
Continous support for women during childbirth” 2012.

Föd utan rädsla

Inför och under förlossningen använder vi oss av Föda utan rädsla-metoden – FUR, som är fyra verktyg.

Andningen, avslappning, rösten och tankens kraft. Ni får kunskap som hjälper er att våga tro på er förmåga och att lite på kroppens signaler.

Det finns massor vi kan göra för att stötta kroppen!

Kort sagt är doulan en förlossningscoach som finns för både den födande och partnern eller stödpersonen. Syftet är att ge kunskap och teama ihop er så att det blir den bästa möjliga upplevelsen.

Stödprocessen - steg för steg


Vi har stor erfarenhet att stötta både födande och partnern samt självstående kvinnor. Vi tar uppdrag i Stockholms- Norrtälje- och Uppsalaregionen.

Att vara i stunden

Genom en förlossningsprocess guidar vi er till att våga tro på kroppen och din förmåga  att vara i nuet. Att lägga tillit i tankens kraft och all den styrka som vi besitter på insidan. Vårat fokus är att ni ska få goda förkunskaper.

 

Vi träffas första gången

Vi börjar med att träffas på ett uppstartsmöte, digitalt eller någonstans där vi kan ta en kaffe och prata. Det är viktigt att vi träffas, lyssnar in varandra och att vi berättar hur vi kan stötta er. Om processen går vidare skrivs ett avtal mellan parterna.

 

Utbildning och stöd inför förlossningen (Profylax)

Vi går igenom era tankar och känslor inför födseln, födandets olika faser, smärtlindringsmetoder och sjukhusets rutiner. Tillsammans tittar vi även över erat förlossningsbrev. Vi går igenom frågor som dykt upp och pratar om just det ni behöver - allt för att ni ska känna er så förberedda och trygga som möjligt. Tillsammans teamar vi ihop oss inför födelsedagen!

Vi använder metoden 'FUR', Föda utan rädsla. Det är fyra verktyg som vi går igenom både praktiskt och teoretiskt för att förstå vår fysiologi och hur vi kan lyssna på kroppen. Allt för att kunna hjälpa till på bästa sätt.


Vi prövar smärtlindrande/avslappnande beröring och tryckövningar som kan användas vid födseln. 
Vi lär också ut Active Baby-övningar (Spinning baby) som ni kan använda hemma och vidare under förlossningen för optimal fosterpositionering. Ni får praktiska tips och amningsinformation inför den fjärde trimestern, dvs. de första tre månaderna efter hemkomsten.

 

Stöd under förlossningen

Vi har telefonkontakt under latensfasen och möts sen upp antingen hemma eller på sjukhuset beroende på vilket paket ni har valt. Vi stannar genom födseln och lämnar er när den goda födelsedagsbrickan kommer in.

Det finns alltid en back-up-doula redo om utvald doula av någon anledning inte kan vara med, eller som avbytare vid lång födsel.

 

Stöd i hemmet

När ni kommer hem och landat i vardagen så återkommer ni till doulan inom fyra veckor - då planeras ett eftersamtal där vi går igenom förlossningsupplevelsen. Vi finns även tillgängliga som stöd via telefon med både amning och andra frågor som kan komma under första veckan hemma. Om ni väljer doulapaket Deluxe eller Premium ingår dessutom nio respektive arton timmars postpartum-stöd och extra amnings- och matningsstöd i hemmet.